CGC Confensiwn 2018

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru
Confensiwn 2018
Sadwrn 24 Mawrth yn 0830

Te a Choffi ar gael o 0800
Hen Neuadd Fwyd, Maes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY

Siaradwyr Gwadd:

Susie Hill
Cadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Ulster
'Bwydo Beth, pam a phryd'

Dr Paul Cross
'Datblygu egni dirgryniad bach
gwisgo ar gyfer olrhain gwenyn melyn heb fod yn batri '

Kirsty Stainton,
Darlith noddi BDI,
Ymchwilio i Antifialadd yn erbyn firysau gwenyn

"Amser Cwestiynau Gwenynwyr"
Eich cyfle i ofyn i'r arbenigwyr ….

Stondinau masnach ac arddangosfeydd.
Cyflenwadau gwenyn Bargain. Lluniaeth drwy'r dydd.
Parcio am ddim. Tocynnau Adar Cynnar (£ 7.00): Ffurflenni ar gael yma
Dychwelyd y ffurflenni a gwblhawyd ynghyd â thaliad i Ysgrifennydd y Confensiwn erbyn Mawrth 17
Cyfeiriad a manylion talu ar y ffurflen.

Diweddariad Tudalen Ddiwethaf 24/01/2018