Cylchwyl 75 Siardwyr

ynhadledd 75fed Pen-blwydd CGC
Prifysgol Aberystwyth
13eg i 15 Gorffennaf, 2018

Siardwr

Yr Athro Tom Seeley

Yr Athro Francis Ratnieks

Yr Athro Robert Pickard

Darlithoedd eraill gan

Dr Mairi Knight

Mike Brown
Wally Shaw Irene Power
Eric Verge
Margaret Ginman
Carys Edwards  

Siaradwr Cinio Gala (ddewislen) —  Wynne Evans

Gweithdy 

Uned Wenyn Genedlaethol (NBU) – Clefydau; Cosmetigau; Microsgopeg;

Glanhau Cwyr; Dipio Canhwyllau; Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archif Eva Crane

Siaradwyr Sgyrsiau Gweithdai Llety Rhaglen Ffurflen Archebu