Cylchwyl 75 Sgyrsiau

ynhadledd 75fed Pen-blwydd CGC
Prifysgol Aberystwyth
13eg i 15 Gorffennaf, 2018

Darlithoedd / Sgyrsiau
 

Yr Athro Tom Seeley

Sut mae haid o wenyn mêl yn dewis safle ei gartref newydd
  Cytref gwenyn fel ffatri fêl
  Gwenyn mêl Coedwig Arnot: Poblogaeth o gytrefi gwenyn mêl Ewropeaidd gwyllt sydd wedi goroesi
  Y cwch gwenyn fel canolfan wybodaeth

Yr Athro Francis Ratnieks

Cynllun Sussex ar gyfer Iechyd a Lles Gwenynen Mêl (Varroa a firws asgwrn anffurfiedig)

  Cynllun Sussex ar gyfer Iechyd a Lles Gwenyn Wen (Gwenyn Gardd Gorau ar gyfer Gwenyn)
Yr Athro Robert Pickard Pethau Rhyfeddol am Wenyn
  Meddyliau'r Gwenyn Mêl

Dr Mairi Knight

Gwenyn mêl tywyll cynhenid y DU: nodweddion addasu, arwyddion genetig, a blaenoriaethau ar gyfer cadwraeth

Mike Brown

Yr Uned Wenyn Genedlaethol: 30 mlynedd o esblygiad.

Wally Shaw

Hunangynhaliaeth, gwenyn wedi'u haddasu'n lleol a gwenyna sy'n canolbwyntio ar y wenynfa

Irene Power

Gwenyna Effeithiol
Eric Verge Atgofion am Gymdeithas Gwenynwyr Cymru

Margaret Ginman

Dringo'r Ysgol wenyna

Carys Edwards

Dangos Mêl

 

Siaradwyr Sgyrsiau Gweithdai Llety Rhaglen Ffurflen Archebu