Cylchwyl 75 Llety

ynhadledd 75fed Pen-blwydd CGC
Prifysgol Aberystwyth
13eg i 15 Gorffennaf, 2018

Llety

Campws y Brifysgol.

Y llety ar y safle yn y penglais fferm sydd ar gael yn y gynhadledd yw hunanarlwyo 5 seren, gydag ystafelloedd ensuite gyda chyfleusterau cegin a lolfa.

        

Mae yna nifer o fwytai bwyta ar y campws yn amrywio o TaMed da; TaMed bach; Brynamlwg ac yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Mae'r cyfleusterau ychwanegol sydd ar gael yn y Ganolfan Gelf yn cynnwys sinema. Mae yna hefyd Ganolfan Chwaraeon gyda phwll Nofio; Saunari Nordig a Gampfa.

Tref Aberystwyth a'r Ardal Gyfagos.

Mae nifer o lety amgen ar gael o amgylch tref Aberystwyth o fewn cyrraedd y brifysgol. Cofiwch, mae Aberystwyth yn gyrchfan twristaidd yn ystod misoedd yr haf, felly mae archebion cynnar yn gynghoriol.

Rhai cysylltiadau llety a allai fod o gymorth: –

ttps://www.aberystwyth.org.uk/

http://www.aberystwyth.com/stay.html

http://www.visitwales.com/explore/mid-wales/ceredigion/must-do-aberystwyth

https://www.tripadvisor.co.uk/Tourism-g186428-Aberystwyth_Ceredigion_Wales-Vacations.html

 

Siaradwyr Sgyrsiau Gweithdai Llety Rhaglen Ffurflen Archebu